Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Sau Đại Học
Tra cứu lịch thi học kỳ của khoa đào tạo Sau đại học

Anh (Chị) học viên khoa đào tạo Sau đại học sử dụng mã số học viên đăng nhập để kiểm tra lịch thi:

Học viên tra cứu lịch thi tại đây