Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Phòng Khảo thí thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng anh đầu ra (B1 - B2 - C1) học kỳ 2 năm học 2019 - 2020.

Sinh viên thi B1 - B2 phải dự thi đầy đủ 2 phần thi ngày 6 - 7/6/2020
Sinh viên thi C1 phải dự thi đầy đủ phần thi ngày 7/6/2020


1. NGÀY 6/6/2020: B1 - B2 thi kỹ năng đọc hiểu, nghe và viết vào lúc 7g00 tại các cơ sở Nguyễn Kiệm, Mai Thị Lựu, Võ Văn Tần và cơ sở 3 Bình Dương.

Sinh viên xem lịch thi cá nhân (trang SIS.OU.EDU.VN) để biết rõ phòng thi, ca thi và địa điểm thi, hoặc xem danh sách phân phòng tại đây:

B1 - Thi tại cơ sở Nguyễn Kiệm (Xem lịch phân phòng)

B1 - Thi tại cơ sở Mai Thị Lựu (Xem lịch phân phòng)

B1 - Thi tại cơ sở Bình Dương (Xem lịch phân phòng)

B2 - Thi tại cơ sở Võ Văn Tần  (Xem lịch phân phòng)


2. NGÀY 7/6/2020: B1 - B2 thi kỹ năng nói vào lúc 7g00 và 13g tại các cơ sở Nguyễn Kiệm, Mai Thị Lựu, Võ Văn Tần và cơ sở 3 Bình Dương. C1 thi kỹ năng đọc hiểu, nghe và Ngữ pháp vào lúc 7g00 tại cơ sở Nguyễn Kiệm và Võ Văn Tần.

Sinh viên xem danh sách phân phòng tại đây:

B1 - Thi tại cơ sở Nguyễn Kiệm (Xem lịch phân phòng)

B1 - Thi tại cơ sở Mai Thị Lựu (Xem lịch phân phòng)

B1 - Thi tại cơ sở Bình Dương (Xem lịch phân phòng)

B2 - Thi tại cơ sở Võ Văn Tần (Xem lịch phân phòng)

C1 - Thi tại cơ sở Nguyễn Kiệm (Xem lịch phân phòng)

C1 - Thi tại cơ sở Võ Văn Tần (Xem lịch phân phòng)