Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giới thiệu trung tâm

 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Giới thiệu Trung tâm:

   Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa Học và Chuyển giao Công nghệ được thành lập theo quyết định số 708/QĐ-ĐHM ngày 23/08/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh với chức năng nhiệm vụ chung là tham  mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ; dịch vụ tư vấn và phân tích thí nghiệm; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn trong lĩnh vực công nghệ sinh học và mộ số lĩnh vực khác phù hợp với mục tiêu phát triển của trường và nhu cầu xã hội

Chức năng:

  Tham  mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ; dịch vụ tư vấn và phân tích thí nghiệm; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn trong lĩnh vực công nghệ sinh học và mộ số lĩnh vực khác phù hợp với mục tiêu phát triển của trường và nhu cầu xã hội

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu sản xuất, chuyển giao công nghệ, cung cấp các sản phẩm công nghệ đáp ứng nhu cầu của xã hội.

2. Cung cấp dịch vụ tư vấn và phân tích thí nghiệm, tập huấn, tư vấn chuyên sâu lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, sinh học…

3. Tổ chức và phát triển các hoạt động của các khu trại thực nghiệm của nhà trường phục vụ nhu cầu nghiên cứu ứng dụng và thực tập của giảng viên, HSSV các nghành liên quan của trường.

4. Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và một số lĩnh vực khác phù hợp với mục tiêu phát triển của trường và nhu cầu của xã hội.


Số lượt truy cập
00056621