Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Mời viết bài
MỜI VIẾT BÀI CHO SỐ 4
 
 
Chủ đề: Nợ công
 
Có thể nói hầu hết các quốc gia đều có nợ công, dù ít hay nhiều, tạm thời hay mãn tính. Nợ công đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển nhưng sẽ trở thành quốc nạn khi bắt đầu gây tổn hại đến nền kinh tế. Nó có thể dẫn đến lạm phát, làm cho quốc gia mất khả năng thanh toán và các nhà đầu tư mất niềm tin…Hơn bao giờ hết, trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính 2007 – 2008, nợ công đang là vấn đề nóng bỏng của nhiều nước. Không chỉ các nước nghèo, đang phát triển mà ngay cả Mỹ và một số nước đã phát triển trong Cộng đồng chung châu Âu cũng gặp phải vấn đề này.Nhận thức được đây là một đề tài lớn, rộng và mang tính kỹ thuật,tạp chí ABC – những vấn đề kinh tế thời đại của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh dành hẳn một chuyên đề cho nợ công. Ban biên tập hy vọng được đón nhận tất cả các bài viết liên quan đến chủ đề này. Người viết có thể làm rõ tính chất của nợ công, tìm hiểu sự “vận hành” của nợ công trong kinh tế (tức những ảnh hưởng, động thái… liên quan đến các biến động vĩ mô), hoặc xác định vai trò và tác động của nợ công trong quan hệ quốc tế cũng như các giải pháp cho nợ công thông qua kinh nghiệm của một số nước…Rất mong được sự cộng tác của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và bạn đọc gần xa. Vui lòng xem hướng dẫn chuẩn viết cho tạp chí ABC – những vấn đề kinh tế thời đại và gửi bản nháp bài viết về: ABC_tckh@ou.edu.vn.
Có thể liên hệ với Ban điều phối tạp chí qua địa chỉ email trên để biết mọi thông tin chi tiết hơn.
Xin chân thành cảm ơn
Ban biên tập
Ban biên tập
Tổng biên tập
PGS TS. Nguyễn Thuấn
Phó Tổng biên tập
TS. Nguyễn Văn Phúc
Ủy viên thường trực
TS. Trịnh Thùy Anh
Điều phối
TS. Cao Xuân Dung
Hỗ trợ điều phối
ThS. Tô Thị Kim Hồng
ThS. Lương Duy Quang
ThS. Huỳnh Đặng Bích Vy
Ngôn ngữ
ThS. Lê Thị Kim Dung
TS. Vũ Việt Hằng
Untitled 1