Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Số 2: Tháng 12/2009

NGOẠI THƯƠNG: TÁC ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH 

 _________________________________________________________

Ngoại thương là một ngành được sự quan tâm đặc biệt của giới học thuật và của tất cả những nhà làm chính sách trên thế giới. Tầm trọng quan trọng ấy cũng nói lên rằng đây là cả một lĩnh vực phức tạp, có tác động lên nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống của chúng ta. Ảnh hưởng của nó không chỉ gói gọn trong mối quan hệ “đôi bên cùng có lợi” giữa các quốc gia như mô tả trong các lý thuyết kinh điển của Adam Smith hay David Ricado, mà còn lan đến những vấn đề xã hội như đói nghèo, bất bình đẳng. Nhận định này cho chúng ta thấy rằng không lường trước được mặt trái của (chính sách) ngoại thương có thể mang lại hệ quả không mong đợi (trong tương lai)...(Xem tiếp) 
Các bài viết chính
Bài 1: Tự do Ngoại thương có giúp giảm nghèo và bất bình đẳng? 
ABC nhưng vấn đề kinh tế thời đại
Bài 2: Tự do Thương mại - Tăng trưởng - Công nghiệp hóa: Đâu là cuộc tranh luận cần thiết?
Cao Xuân Dung, Nguyễn Văn Phúc
Bài 3: Phá giá đồng tiền để thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng: những điều ít được bàn cãi trong chính sách.
Cao Xuân Dung
Bài 4: Phương trình lực hấp dẫn: Một công cụ phân tích thương mại song phương
Olivier Lamotte
Bài 5: Liên minh tiền tệ, thương mại và đầu tư Quốc tế
Julie Lochard
Các khung
 
Ban biên tập
Ban biên tập
Tổng biên tập
PGS TS. Nguyễn Thuấn
Phó Tổng biên tập
TS. Nguyễn Văn Phúc
Ủy viên thường trực
TS. Trịnh Thùy Anh
Điều phối
TS. Cao Xuân Dung
Hỗ trợ điều phối
ThS. Tô Thị Kim Hồng
ThS. Lương Duy Quang
ThS. Huỳnh Đặng Bích Vy
Ngôn ngữ
ThS. Lê Thị Kim Dung
TS. Vũ Việt Hằng
Untitled 1