Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THUTÀI LIỆU HỌC TẬP "HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN" - CHỦ BIÊN: HÀ MINH ĐỨC
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Hội đồng nghiệm thu Tài liệu học tập "Hướng dẫn Ôn tập thi chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản "- Chủ biên: Hà Minh Đức.

- Thời gian: lúc 15:30, Thứ 4, ngày 06/09/2023