Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH TÀI LIỆU HỌC TẬP "HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN" - CHỦ BIÊN: HÀ MINH ĐỨC
ính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Tài liệu học tập " Hướng dẫn Ôn tập thi chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản "- Chủ biên: Hà Minh Đức.

(Ghi chú: Tài liệu học tập là học liệu có xin Giấy phép xuất bản phát hành. Cuộc họp tổ chức nhằm đánh giá, góp ý cho cấu trúc ban đầu của tài liệu học tập để chủ biên tiến hành biên soạn học liệu phù hợp Chương trình đào tạo hiện hành.)

Thời gian họp: lúc 15:30, Chiều thứ 3, Ngày 15/08/2023