Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU TÀI LIỆU HỌC TẬP "THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ TẾ BÀO" (01 TC)-CB: TS. LAO ĐỨC THUẬN, TS. NGUYỄN TRẦN ĐÔNG PHƯƠNG
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Hội đồng nghiệm thu Tài liệu học tập "Thực hành công nghệ tế bào " (01 Tín chỉ)- Chủ biên: Lao Đức Thuận, Nguyễn Trần Đông Phương

- Thời gian: lúc 08:30. Sáng Thứ 3, ngày 07/11/2023