Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU TÀI LIỆU HỌC TẬP ĐỊNH HƯỚNG VÀ KỸ NĂNG HỌC TẬP - CB: THS. HỒ THỊ BÍCH NHƠN - KHOA KTKT
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Hội đồng nghiệm thu Tài liệu học tập "Định hướng và kỹ năng học tập" (03 Tín chỉ)- Chủ biên: ThS. Hồ Thị Bích Nhơn.

- Thời gian: lúc 14:00. Chiều Thứ 3, ngày 28/11/2023