Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ "LUẬT MÔI TRƯỜNG" - CB: THS. NGUYỄN HUỲNH ÁNH NHƯ - KHOA LUẬT
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh tài liệu Lưu hành nội bộ "Luật môi trường"- Chủ biên: ThS. Nguyễn Huỳnh Ánh Như.

(Ghi chú: Tài liệu Lưu hành nội bộ trong một số trường hợp sẽ có xin Giấy phép xuất bản (tùy theo yêu cầu của đơn vị in ấn phát hành), do đó cần đảm bảo vấn đề về bản quyền tác giả. Cuộc họp tổ chức nhằm đánh giá, góp ý cho cấu trúc ban đầu của tài liệu LHNB để chủ biên tiến hành biên soạn học liệu phù hợp Chương trình đào tạo hiện hành.)

Thời gian họp: lúc 14:00, Chiều thứ 6, Ngày 08/12/2023