Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH TÀI LIỆU HỌC TẬP "MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP" - CB: THS. NGUYỄN THỊ THU TRANG (KHOA TCNH)
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Tài liệu học tập "Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp"- Chủ biên: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang 
(Ghi chú: Tài liệu học tập là học liệu có xin Giấy phép xuất bản phát hành. Cuộc họp tổ chức nhằm đánh giá, góp ý cho cấu trúc ban đầu của tài liệu học tập để chủ biên tiến hành biên soạn học liệu phù hợp Chương trình đào tạo hiện hành.)

Thời gian họp: lúc 14:00, Chiều thứ 3, Ngày 12/09/2023