Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH TÀI LIỆU HỌC TẬP QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - ĐỒNG CHỦ BIÊN: TRẦN THẾ SAO, PHẠM HÀ, TRẦN HUY HOÀNG
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Tài liệu học tập "Quản trị ngân hàng thương mại" - Đồng Chủ biên: Trần Thế Sao, Phạm Hà, Trần Huy Hoàng

(Ghi chú: Tài liệu học tập (TLHT) là học liệu có xin Giấy phép xuất bản phát hành. Cuộc họp tổ chức nhằm đánh giá, góp ý cho cấu trúc ban đầu của Tài liệu học tập để nhóm tác giả tiến hành biên soạn học liệu phù hợp với Đề cương môn học và Chương trình đào tạo hiện hành.)

Thời gian họp: lúc 9:00, Sáng Thứ 4, Ngày 23/08/2023