Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH GIÁO TRÌNH "ĐẦU TƯ QUỐC TẾ" - CHỦ BIÊN: PGS.TS CAO MINH TRÍ -KHOA QTKD
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Giáo trình "Đầu tư quốc tế(03 TC) - Chủ biên: PGS.TS Cao Minh Trí

Cuộc họp xét duyệt thuyết minh sẽ được tổ chức để các chuyên gia đánh giá, góp ý kiến cho cấu trúc biên soạn của Giáo trình so với Đề cương môn học của Khoa và Chương trình đào tạo hiện hành.
Ghi chú: Giáo trình là học liệu có xin GPXB để phát hành trong/ngoài trường và sử dụng cho nhiều đối tượng người học khác nhau. 

Thời gian họp: lúc 10:00, Sáng Thứ 6, Ngày 27/10/2023