Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - CB: TS. HỒ HỮU THỤY - KHOA KTKT
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Giáo trình "Tài chính hành chính sự nghiệp- Chủ biên: TS. Hồ Hữu Thụy (Khoa Kế toán -Kiểm toán), nâng cấp từ Tài liệu học tập "Tài chính hành chính sự nghiệp" biên soạn năm 2021. Trong đó, Giáo trình nâng cấp sẽ có nhiều nội dung thay đổi, cập nhật theo các quy định/thông tư mới nhất ; thay đổi cấu trúc chương và có nhiều Chương hơn so với Tài liệu học tập đã có. 
Cuộc họp xét duyệt thuyết minh sẽ được tổ chức để các chuyên gia đánh giá, góp ý kiến cho cấu trúc biên soạn của Giáo trình so với phiên bản Tài liệu học tập đã xuất bản Năm 2021 (Mục lục nội dung theo File đính kèm); Đề cương môn học của Khoa và Chương trình đào tạo hiện hành.

Ghi chú: Giáo trình là học liệu có xin GPXB phát hành và sử dụng cho nhiều đối tượng người học khác nhau trong/ngoài trường

Thời gian họp: lúc 09:00, Sáng Chủ Nhật, Ngày 12/11/2023