Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH TÀI LIỆU HỌC TẬP "TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU VÁCH CHẮN HỐ ĐÀO SÂU (02 TC)" - CHỦ BIÊN: PGS.TS DƯƠNG HỒNG THẨM - KHOA XÂY DỰNG
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Tài liệu học tập "Tính toán và thiết kế kết cấu chắn vách hố đào sâu " (02 TC) - Chủ biên: PGS.TS Dương Hồng Thẩm
Cuộc họp xét duyệt thuyết minh sẽ được tổ chức để các chuyên gia đánh giá, góp ý kiến cho cấu trúc biên soạn của Tài liệu học tập  so với Đề cương môn học của Khoa và Chương trình đào tạo hiện hành.
Ghi chú: Tài liệu học tập là học liệu có xin GPXB phát hành và sử dụng cho nhiều đối tượng người học khác nhau trong/ngoài trường. 

Thời gian họp: lúc 14:00, Chiều Thứ 6, Ngày 24/11/2023