Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU TÀI LIỆU HỌC TẬP "LUẬT ĐẦU TƯ" -CB: NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH -KHOA LUẬT
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Tp.HCM trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự Hội đồng nghiệm thu Tài liệu học tập "Luật đầu tư" (03 TC) - Chủ biên: Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Khoa Luật.

- Thời gian: lúc 14:00, Thứ 2, ngày 03/07/2023

- Địa điểm: Online qua Google meet


Các hồ sơ đính kèm bao gồm:
(1) Mẫu M18. Phiếu đánh giá nghiệm thu: dành cho các thành viên trong hội đồng (Quý Thầy Cô có thể đọc tài liệu và làm trước)
(2) Mẫu m17. Biên bản họp HĐNT: dành cho ủy viên thư ký HĐ
(3) Hiệu chỉnh của chủ biên theo góp ý Phản biện
(4) Nhận xét phản biện 1-2 
(5) T
huyết minh biên soạn TLHT
(6) Biên bản họp Xét duyệt thuyết minh
(7) Đề cương môn học 
(8) Bản thảo em đã gửi bưu phẩm cho các Thầy Cô.