Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CHIẾN LƯỢC
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Tp.HCM trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự Hội đồng nghiệm thu Giáo trình "Quản trị thương hiệu chiến lược" (03 TC) - Chủ biên: TS. Cao Minh Trí. 

Thời gian: lúc 15:00, Thứ 5, ngày 23/06/2022