Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
THÔNG BÁO HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH GIÁO TRÌNH "PHÂN TÍCH DỮ LIỆU: ÁP DỤNG MÔ HÌNH PLS - SEM NÂNG CAO"
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Giáo trình "Phân tích dữ liệu: Áp dụng mô hình PLS - SEM (Partial least squares structural equation modeling) nâng cao" (03 Tín chỉ) - Chủ biên: GS.TS Nguyễn Minh Hà, 
TS. Vũ Hữu Thành.

Thời gian họp: lúc 08h30, Sáng Thứ 5, Ngày 26/05/2022