Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
THÔNG BÁO HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH TÀI LIỆU HỌC TẬP "ĐỊNH HƯỚNG VÀ KỸ NĂNG HỌC TẬP"
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Tài liệu học tập "Định hướng và kỹ năng học tập" (03 Tín chỉ) - Chủ biên: ThS. Hồ Thị Bích Nhơn

Thời gian họp: lúc 09h00, Sáng Thứ 3, Ngày 17/05/2022.