Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
THÔNG BÁO HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH GIÁO TRÌNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - TẬP 1
Kính chào Quý Thầy Cô,

Kính chào Quý Thầy Cô, Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Giáo trình "Luật hôn nhân và gia đình - Tập 1" (02 Tín chỉ) - Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện.

Thời gian họp: lúc 14:00, Chiều Thứ 3, Ngày 12/07/2022.