Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
THÔNG BÁO HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH TÀI LIỆU HỌC TẬP "QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU"
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Tp.HCM trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Tài liệu học tập "Quản trị xuất nhập khẩu" (03 TC) - Chủ biên: ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng.

Thời gian: vào lúc 9:00  -  Sáng Thứ 6,  Ngày 22/07/2022