Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH TÀI LIỆU HỌC TẬP "HỆ THỐNG THÔNG TIN NHÂN LỰC" -CB: THS. NGUYỄN NGỌC THÔNG
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Tp.HCM trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Tài liệu học tập "Hệ thống thông tin nhân lực"- CB: ThS. Nguyễn Ngọc Thông.

Thời gian: vào lúc 15:00  -  Chiều Thứ 5,  Ngày 24/11/2022
Địa điểm: Họp Online qua Google meet. 
ID cuộc họpmeet.google.com/wmi-ctcn-ezy


(Ghi chú: Tài liệu học tập là học liệu in có xin Giấy phép xuất bản sử dụng cho sinh viên các hệ đào tạo trong và ngoài trường; 
Cuộc họp xét duyệt thuyết minh được tổ chức để các chuyên gia nhận xét, góp ý kiến cho cấu trúc biên soạn của TLHT trình bày trong Thuyết minh của tác giả so với Đề cương môn học của Khoa/Chương trình đào tạo hiện hành.)

Các File đính kèm bao gồm:
(1) Mẫu M05 Phiếu đánh giá thuyết minh (Quý Thầy Cô có thể làm trước ở nhà)
(2) Mẫu M07 Biên bản họp XDTM (Dành cho thư ký ghi lại các góp ý trong cuộc họp)
(3) 
T
huyết minh biên soạn chi ti
ết của chủ biên
(4) 
Phiếu đăng ký biên soạn của chủ biên
(5) Đề cương môn học 
của Khoa QTKD
(6) Các quy định, yêu cầu, tiêu chí biên soạn Tài liệu học tập của Trường Đại học Mở Tp.HCM.