Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH TÀI LIỆU HỌC TẬP "PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI" -CB: TS. ĐỖ KHẮC XUÂN DIỄM
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Tp.HCM trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Tài liệu học tập "Phát triển sản phẩm mới" - Chủ biên: Đỗ Khắc Xuân Diễm

Thời gian: vào lúc 14:00  -  Chiều Thứ 5,  Ngày 27/10/2022
Địa điểm: Họp Online qua Google meet.
ID cuộc họp
meet.google.com/qoh-dsma-yii

Các File đính kèm bao gồm:
(1) Mẫu M05 Phiếu đánh giá thuyết minh (Quý Thầy Cô có thể làm trước ở nhà)
(2) Mẫu M07 Biên bản họp XDTM (Dành cho thư ký ghi lại các góp ý trong cuộc họp)
(3) 
T
huyết minh biên soạn chi ti
ết của chủ biên
(4) 
Phiếu đăng ký biên soạn của chủ biên
(5) Đề cương môn học 
của Khoa QTKD
(6) Các quy định, yêu cầu, tiêu chí biên soạn Tài liệu học tập của Trường Đại học Mở Tp.HCM.
(Ghi chú: Tài liệu học tập là học liệu in có xin Giấy phép xuất bản)

Sau khi kết thúc cuộc họp, Kính nhờ Quý Thầy Cô gửi lại Phiếu đánh giá XDTM (có chữ ký) để em tổng hợp thanh toán và gửi cho Thư ký hoàn thiện Biên bản họp.