Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH GIÁO TRÌNH "THAM VẤN CƠ BẢN" - CB: TS. NGUYỄN HỮU LONG
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Giáo trình "Tham vấn cơ bản" (03 Tín chỉ) - Chủ biên: TS. Nguyễn Hữu Long.

Thời gian họp: lúc 14:30, Chiều Thứ 5, Ngày 22/12/2022