Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
THÔNG BÁO HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH TÀI LIỆU HỌC TẬP "NGHIÊN CỨU MARKETING THỰC HÀNH VỚI SPSS VÀ AMOS"
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Tài liệu học tập "Nghiên cứu marketing thực hành với SPSS và AMOS" (03 Tín chỉ) - Chủ biên: ThS. Trần Tuấn Anh.

Thời gian họp: lúc 10h00, Sáng Thứ 5, Ngày 26/05/2022