Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Các chứng từ về việc ủng hộ kinh phí xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa và Chăm lo CNVCLĐ vùng bị thiệt hại do thiên tai

Xem chi tiết:

1. Về việc ủng hộ kinh phí xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa: Hình 1; Hình 2; Hình 3

2. Về việc chăm lo CNVCLĐ vùng bị thiệt hại do thiên tai: Hình1; Hình 2; Hình 3