Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các cuộc thi, phong trào; Thông báo; Thông báo
Thông báo về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện” chủ đề “Vận dụng kiến thức kinh tế vào công tác quản lý kinh tế-xã hội tại địa phương”

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện” chủ đề “Vận dụng kiến thức kinh tế vào công tác quản lý kinh tế-xã hội tại địa phương”


Các đường dẫn giới thiệu một số nét nổi bật của tỉnh Đồng Tháp:

http://www.pcivietnam.org/dong-thap

http://m.baodongthap.com.vn/newsdetails/1D3FE18AC86/Dong_Thap_dung_hang_nhi_nang_luc_canh_tranh_cap_tinh_2015.aspx

http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160803/quan-ca-phe-chu-tich-co-mot-khong-hai/1148524.html


TIN VẮN