Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Công tác sinh viên thông báo Địa chỉ và Số điện thoại nơi sinh viên cần liên hệ

Phòng Công tác sinh viên thông báo các loại học bổng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc Tổ chức Giải Việt dã truyền thống Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 với chủ đề “Run for Mom”

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện” chủ đề “Chia sẻ - Kết nối thành công”

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc thực hiện Quy định Sử dụng hệ thống thư điện tử và các dịch vụ trực tuyến kèm theo thư điện tử trong hoạt động học tập đối với người học tại Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xác nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên khóa 2015, 2016 theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo thông tin tuyển dụng của Công ty CP Vật tư Tổng hợp Miền Nam

Phòng Công tác sinh viên thông báo thông tin tuyển dụng của Công ty Thiết bị Vật tư y tế Thành Phát Sài Gòn

Phòng Công tác sinh viên thông báo thông tin tuyển dụng của JellyfishHR

Phòng Công tác sinh viên thông báo thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH MTV Ga Hoàng Gia Phát

Phòng Công tác sinh viên thông báo thông tin tuyển dụng của Công ty dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - VIAGS Tân Sơn Nhất

Phòng Công tác sinh viên thông báo thông tin tuyển dụng của My Gym Saigon Children's fitness centre

Phòng Công tác sinh viên thông báo thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Sài Gòn STEC

TIN VẮN