Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Miễn giảm học phí; Thông báo; Thông báo
Thông báo Về việc xác nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên khóa 2015, 2016 theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xác nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên khóa 2015, 2016 theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

TIN VẮN