Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Miễn giảm học phí; Tân sinh viên cần biết; Thông báo; Thông báo - Văn bản
Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ đối tượng miễn, giảm học phí cho sinh viên theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Phòng Công tác sinh viên thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ đối tượng miễn, giảm học phí cho sinh viên theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Căn cứ Quyết định 769/QĐ-ĐHM ngày 28/07/2014 về việc ban hành Quy định xét miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng Trường Đại học Mở Tp.HCM;

Phòng Công tác sinh viên thông báo hướng dẫn việc nộp hồ sơ đối tượng được miễn – giảm học phí (HP) cho sinh viên cụ thể như sau:


I. ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN KHOÁ 2015:

  1. Tất cả các sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí phải làm “Đơn xin xét miễn, giảm HP (Mẫu đơn theo phụ lục III). Sinh viên có thể dowload mẫu tại website: http://www.ou.edu.vn/ctcthssv/Pages/bieu-mau.aspx
  2. Hồ sơ kèm theo gồm có:

STT

Đối tượng

Hồ sơ gồm có:

A. Đối tượng được miễn 100% học phí

1

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Bản chính giấy xác nhận thuộc đối tượng do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận

2

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

Bản chính giấy xác nhận đối tượng do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp

3

sinh viên tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ(thực hiện theo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015)

Bản chính kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu số 01- ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội);
Bản chính giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

4

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh của sinh viên;
Bản chính giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp;

5

Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

- Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu gia đình;
- Bản sao có chứng thực giấy khai sinh của sinh viên.

B. Đối tượng giảm 50% học phí

6

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

Bản sao có chứng thực sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp

C. Thông tin tham khảo tại website: http://www.ou.edu.vn/ctcthssv/Pages/quy-che--quy-dinh.aspx?p=2

  1. Thời gian, địa điểm thực hiện:

Thời gian: Từ ngày 03/9/2015 đến hết ngày 16/10/2015

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (P.009 – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM) (Mọi chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ số điện thoại: 083.9302146 hoặc 083.9300210 – số nội bộ: 200)


II.ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN TỪ KHOÁ 2014:

  1. Trường hợp Sinh viên đã nộp hồ sơ: Các sinh viên (theo danh sách đính kèm) thuộc thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp năm 2015.
  2. Trường hợp Sinh viên chưa nộp hồ sơ: Sinh viên vui lòng tham khảo và nộp hồ sơ như đã nêu tại mục I của văn bản này
  3. Thời gian, địa điểm thực hiện:

Thời gian: Từ ngày 17/8/2015 đến hết ngày 28/8/2015

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (P.009 – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM) (Mọi chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ số điện thoại: 083.9302146 hoặc 083.9300210 – số nội bộ: 200)

Lưu ý:

- Sinh viên phải nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời gian quy định. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp nộp hồ sơ không đúng thời gian quy định.

- Sinh viên được miễn, giảm HP được hướng dẫn tại thông báo này mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

- Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm HP nếu đồng thời học 2 ngành cùng một lúc thì chỉ được giải quyết chế độ ưu đãi tại ngành học chính khoá (ngành một).

- Công tác thực hiện chi trả tiền miễn, giảm học phí trong năm học 2015 – 2016 phụ thuộc vào văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là thông báo hướng dẫn thực hiện Quy định xét miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng Trường Đại học Mở Tp.HCM đề nghị toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng.

TIN VẮN