Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức Đoàn và Hội
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG:
Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm 27 đồng chí đại diện của tất cả các cơ sở Đoàn, các khóa ngành đào tạo trong toàn trường. Đứng đầu Ban chấp hành Đoàn trường là đồng chí Bí Thư Đoàn trường và hai đồng chí Phó Bí thư gọi chung là Thường trực Đoàn trường. Trong Ban chấp Hành Đoàn trường còn có 9 đồng chí được bầu chọn vào Ban thường vụ Đoàn trường để đảm trách các công việc mang tính thường xuyên của Đoàn trường. Ban thường vụ Đoàn trường được chia làm 4 ban và một bộ phận:
 1. Ban Tuyên giáo: phụ trách công tác tổ chức các hoạt động mang tính tuyên truyền chính trị, giáo dục Đoàn viên - Thanh niên về tư tưởng, đạo đức và lối sống.
 2. Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học: phụ trách việc tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến học tập và hỗ trợ Đoàn viên - Thanh niên trong học tập và Nghiên cứu khoa học.
 3. Ban Tổ chức và xây dựng Đoàn: phụ trách việc quản lý hồ sơ của Đoàn viên, thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.
 4. Ban Phong trào Thanh niên: phụ trách việc tổ chức các hao5t động vui chơi, giải trí văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh đa dạng và phong phú cho Đoàn viên - Thanh niên.
 5. Bộ phận Văn phòng: phụ trách việc quản lý hành chính văn thư, tiếp nhận các thông tin đến, chuyển các thông tin đi và các nghiệp vụ văn phòng khác. 

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam bao gồm 23 đồng chí đại diện của tất cả các cơ sở Hội, các khóa ngành đào tạo trong toàn trường. Đứng đầu Ban chấp hành Hội sinh viên trường là đồng chí Chủ tịch và hai đồng chí Phó Chủ tịch gọi chung là Thường trực HSV trường. Trong Ban chấp Hành HSV trường còn có 7 đồng chí được hiệp thương vào Ban thư ký HSV trường để đảm trách các công việc mang tính thường xuyên của HSV trường. Ban thư ký HSV trường được chia làm 4 ban và một bộ phận:
 1. Ban Hỗ trợ Sinh viên: phụ trách công tác tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ sinh viên như: nhà trọ, việc làm, huấn luyện kỹ năng và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho Sinh viên.
 2. Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học: phụ trách việc tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến học tập và hỗ trợ Sinh viên - Thanh niên trong học tập và Nghiên cứu khoa học.
 3. Ban Tổ chức và xây dựng Hội: phụ trách việc quản lý hồ sơ của Hội viên, thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.
 4. Ban Phong trào Thanh niên: phụ trách việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh đa dạng và phong phú cho Đoàn viên - Thanh niên. Chịu trách nhiệm chính về các họat động tình nguyện.
 5. Bộ phận Văn phòng: phụ trách việc quản lý hành chính văn thư, tiếp nhận các thông tin đến, chuyển các thông tin đi và các nghiệp vụ văn phòng khác. 
Untitled 1
THÔNG BÁO NHANH
 • Triển khai hệ thống Hành chính nội bộ
  Từ ngày 01/10/2014 tất cả các Văn bản triển khai của Đoàn - Hội sẽ được chuyển về hệ thống hành chính nội bộ của Đoàn trường và HSV trường. Mục Văn bản trên website là các biểu mẫu phục vụ công tác.
 • THÔNG TIN RÚT SỔ ĐOÀN VIÊN
  Ban tổ chức Đoàn trường thông tin đến các bạn Đoàn viên - sinh viên hệ Đại học khóa 2011  nhanh chóng liên hệ văn phòng Đoàn trường P106 - cơ sở 97 Võ Văn Tần ( trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) để làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn và rút sổ Đoàn từ hôm nay đến hết 30/12/2016.
  Trân trọng!
 • Mời bạn đến nhận thư
  Hiện nay thư của tất cả các bạn sinh viên trường nếu để địa chỉ là 97 Võ Văn Tần. Đều được chuyển về P.106 tại lầu 01. Các bạn chú ý đến nhận thư nhé !
    
LIÊN KẾT VÀ QUẢNG BÁ