Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy trình biểu mẫu
Đăng ký xe phục vụ công tác
 
Nhằm thuận tiện hơn cho các đơn vị trong việc đăng ký xe phục vụ công tác. Phòng Hành chính - Quản trị thực hiện đăng ký xe trên hệ thống Online.

Phòng Hành chính - Quản trị đề nghị quý đơn vị vui lòng thực hiện theo các bước sau:

 
Bước 01: Xem thông tin xe đang được điều động tại link sau: KIỂM TRA LỊCH XE

Bước 02: Nhấn vào link: ĐĂNG KÝ XE để thực hiện đăng ký.

Nếu quý thầy, cô chưa đăng nhập email của trường hệ thống sẽ tự động yêu cầu đăng nhập. Vui lòng đăng nhập thư điện tử của trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (thư có đuôi @ou.edu.vn)

Căn cứ trên kết quả đăng ký đã ghi nhận, trong 24 giờ, phòng Hành chính - Quản trị sẽ nhắn tin xác nhận về việc đăng ký xe với lãnh đạo của đơn vị.

Tin nhắn xác nhận xe đi, tài xế đi sẽ được gửi đến số điện thoại người phụ trách chuyến đi.

 

SAU CHUYẾN ĐI QUÝ ĐƠN VỊ VUI LÒNG THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TẠI ĐÂY:

ĐÁNH GIÁ CHUYẾN ĐI


Kế hoạch công tác
  • Thông báo cập nhật website.
    Phòng Hành chính - Quản trị tiến hành cập nhật website, một số thông tin sẽ bị thay đổi. Mong các đơn vị thông cảm và hỗ trợ.