Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Untitled

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Phòng Hành chính - Quản trị được thành lập cùng với việc thành lập Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh với tên gọi ban đầu là Phòng Hành chính - Quản trị và Tài vụ. Trải qua các thời kỳ, Phòng đã đổi tên như sau:

- Năm 1990: Phòng Hành chính - Nhân sự.

- Năm 1991: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp.

- Năm 1994: Phòng Hành chính - Tổng hợp - Hợp tác quốc tế.

- Năm 2003: Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Năm 2010: Tách thành Phòng Hành chính - Quản trị và Phòng Tổ chức - Nhân sự.

Trải qua nhiều năm hình thành và xây dựng, Phòng Hành chính - Quản trị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác hành chính, kế hoạch, tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ quản lý, điều hành của Ban giám hiệu, quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất, an ninh - trật tự trong Trường. Viên chức của phòng là một tập thể đoàn kết, có trách nhiệm, có tinh thần hợp tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển của trường.

 

CÁC LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ:

Tháng 06/1990 - 09/1990: Ông Phan Kim Châu

Tháng 09/1990 - 05/1991: Ông Bùi Xuân Đỗ

Tháng 05/1991 - 02/1994: Ông Chu Văn Vỵ

Tháng 02/1994 - 07/1994: Ông Lê Anh Tuấn

Tháng 07/1994 - 05/2003: Ông Nguyễn Văn Năm

Tháng 05/2003 - 05/2006: Ông Lê Anh Tuấn

Tháng 05/2006 - 05/2007: Ông Nguyễn Ngọc Lâm

Tháng 05/2007 - 12/2008: Ông Nguyễn Tấn Nhân

Tháng 12/2008 - 10/2013: Ông Hoàng Mạnh Dũng

Tháng 01/2013 - 02/2017: Ông Nguyễn Từ Hàn

Tháng 02/2017 - nay       : Ông Nguyễn Hoàng Thịnh

 

GIỚI THIỆU TỔ CÔNG ĐOÀN

Kế hoạch công tác
  • Thông báo cập nhật website.
    Phòng Hành chính - Quản trị tiến hành cập nhật website, một số thông tin sẽ bị thay đổi. Mong các đơn vị thông cảm và hỗ trợ.