Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách nhân sự
DANH SÁCH NHÂN SỰ 
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

STT

HỌ VÀ TÊN

VỊ TRÍ

1           

Nguyễn Hoàng

Trưởng phòng

Thịnh

P.401, 35-37 HHH

2           

Đinh Uyên

Phó Trưởng phòng

Phương

P.801, 35-37 HHH

3           

Phan Hải

Phó Trưởng phòng

Đăng

P.401, 35-37 HHH

4           

Trần Thị Tuyết

Phó Trưởng phòng

Trinh

P.401, 35-37 HHH

5           

Lý Duy

Phó Trưởng phòng

Trung

P.801, 35-37 HHH

Bộ phận hành chính – tổng hợp

6           

Võ Thị Mỹ

Lệ

P.401, 35-37 HHH

7           

Nguyễn Thị Hoàng

Oanh

P.801, 35-37 HHH

8           

Bùi Thanh

Sơn

P.401, 35-37 HHH

9           

Đỗ Thanh Kim

Vy

P.401, 35-37 HHH

10       

Vũ Yến

Nhi

P.401, 35-37 HHH

11       

Huỳnh Lương

Tâm

P.801, 35-37 HHH

12       

Trần Thị Ngọc

Mai

P.401, 35-37 HHH

13       

Hứa Thiện

Ngữ

P.401, 35-37 HHH

14       

Trương Thị

Hạnh

P.114, 97 VVT

Tổ bảo vệ

15       

Nguyễn Tấn

Lực

P.002, 35-37 HHH

16       

Lê Ngọc

Quyền

P.002, 35-37 HHH

17       

Lê Văn

Tuấn

P.002, 35-37 HHH

18       

Trần Hoàng

Phương

P.002, 35-37 HHH

Tổ lái xe

19       

Huỳnh Khương

Thái

P.002, 35-37 HHH

20       

Nguyễn Đức

Tuệ

P.002, 35-37 HHH

21       

Lê Văn

Thuận

P.002, 35-37 HHH

22       

Võ Lâm

Sơn

P.002, 35-37 HHH

23       

Nguyễn Thành

Khang

P.002, 35-37 HHH


Cập nhật ngày 10/8/2020

Nguồn: PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ


Kế hoạch công tác
  • Thông báo cập nhật website.
    Phòng Hành chính - Quản trị tiến hành cập nhật website, một số thông tin sẽ bị thay đổi. Mong các đơn vị thông cảm và hỗ trợ.