Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phòng Hành Chính Quản Trị

Ngày 27 tháng 07 năm 2010, Phòng Hành chính - Quản trị chính thức hoạt động vào ngày 01 tháng 08 năm 2010 theo Quyết định số 685/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 07 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM.

Phòng Hành chính – Quản trị gồm 27 Cán bộ - Viên chức; trong đó

 • Ban lãnh đạo phòng: 03
 • Số chuyên viên văn thư – lưu trữ: 01
 • Số chuyên viên thống kê: 01
 • Số chuyên viên phụ trách lễ tân, tin học: 01
 • Số chuyên viên phục vụ: 03
 • Số nhân sự bảo vệ: 05
 • Số nhân viên tổ lái xe: 04
 • Số nhân viên tổ sửa chữa: 07
 • Số chuyên viên thanh toán các chi phí: 01
 • Số chuyên viên phụ trách vệ sinh, tài sản: 01

Phòng Hành chính – Quản trị thực hiện các công việc chính như sau:

 1. Tham mưu lập kế hoạch hoạt động của nhà trường bao gồm kế hoạch năm, tháng, tuần.
 2. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, quản lý con dấu theo quy định pháp luật hiện hành.
 3. Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết.
 4. Thực hiện công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh – trật tự, phòng cháy chữa cháy tại trường.
 5. Quản lý phần mềm hệ thống quản lý hành chính điện tử EGOV.
 6. Quản lý tổ xe và điều phối xe đi công tác trong trường.
 7. Thư ký các cuộc họp do Ban Giám hiệu chủ trì.
 8. Lập kế hoạch về trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất trong toàn trường.
 9. Quản lý tài sản, kiểm kê, đánh giá tài sản thuộc nhà trường. 
 10. Theo dõi các hợp đồng mua sắm tài sản trong trường.
 11. Sửa chữa, thay thế và bảo quản tài sản thuộc trường.
 12. Thiết lập và thường xuyên cải tiến quy trình giải quyết công việc tại Phòng theo hướng phục vụ nhanh và hiệu quả.

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch công tác
 • Thông báo cập nhật website.
  Phòng Hành chính - Quản trị tiến hành cập nhật website, một số thông tin sẽ bị thay đổi. Mong các đơn vị thông cảm và hỗ trợ.