Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Góp ý dự thảo đề án Truyền thông và quảng bá

 Căn cứ chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc phát triển công tác truyền thông và quảng bá về Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ tình hình hiện nay về công tác quảng bá, truyền thông các thông tin, hình ảnh giới thiệu về trường; truyền thông thông tin nội bộ trong Nhà trường.

Thực hiện yêu cầu các nội dung trên, Phòng Hành chính – Quản trị đề nghị các đơn vị trực thuộc trường thực hiện góp ý xây dựng dự thảo Đề án “Phát triển truyền thông và quảng bá về Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh” để đề án được hoàn thiện.

 Văn bản tải về tại đây (Vui lòng đăng nhập bằng email @ou.edu.vn trước khi tải về):

https://drive.google.com/a/ou.edu.vn/file/d/0B86kvtlKL3ZjS3RFeEcteWRPTDA/view?usp=sharing

Các đơn vị gửi góp ý dự thảo về Phòng Hành chính – Quản trị vào email: nhi.vy@ou.edu.vn (Cô Vũ Yến Nhi) trước ngày 27/5/2016 để tổng hợp và hoàn thiện trình Ban Giám hiệu.

Trân trọng./.

Kế hoạch công tác
  • Thông báo cập nhật website.
    Phòng Hành chính - Quản trị tiến hành cập nhật website, một số thông tin sẽ bị thay đổi. Mong các đơn vị thông cảm và hỗ trợ.