Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Thông báo chiêu sinh lớp BỔ TÚC KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC ngành KT, QTKD, TC-NH, năm 2014-2015

Khai giảng ngày 24/04/2015

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC

DỰ THI CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH,

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, KINH TẾ HỌC, NĂM 2014 – 2015

I. Chương trình:

1. Trường hợp 1: Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần (ngành gần là ngành thuộc khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh: khối ngành Kinh tế, kinh doanh, quản lý) với chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ túc kiến thức các môn như sau:

 

Chuyên ngành dự thi

Quản trị kinh doanh

Tài chính – Ngân Hàng

Kinh tế học

1. Quản trị doanh nghiệp

2. Marketing căn bản

3. Quản trị chiến lược

1. Nguyên lý kế toán

2. Quản trị tài chính

3. Tiền tệ - Ngân hàng

1. Kinh tế vi mô

2. Kinh tế vĩ mô

3. Toán kinh tế

 

2. Học viên không thuộc khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh (không thuộc khối ngành Kinh tế, kinh doanh, quản lý): chỉ được dự thi cao học ngành Quản trị kinh doanh

a. Trường hợp 2: Đối với đối tượng dự thi cao học đã tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành kỹ thuật, tự nhiên, y dược phải học bổ túc kiến thức các môn như sau:

1. Quản trị doanh nghiệp 5. Quản trị tài chính

2. Marketing căn bản 6. Tiền tệ - Ngân hàng 

3. Quản trị chiến lược 7. Kinh tế vi mô

4. Nguyên lý kế toán 8. Kinh tế vĩ mô

b. Trường hợp 3: Đối với đối tượng dự thi cao học đã tốt nghiệp đại học không thuộc khối ngành kỹ thuật, tự nhiên, y dược phải học bổ túc kiến thức các môn như sau:

1. Quản trị doanh nghiệp 6. Tiền tệ - Ngân hàng

2. Marketing căn bản 7. Kinh tế vi mô

3. Quản trị chiến lược 8. Kinh tế vĩ mô

4. Nguyên lý kế toán 9. Toán kinh tế 

5. Quản trị tài chính

3. Những người đã có chứng chỉ Bổ túc kiến thức

II. Học phí:

Trường hợp 1:   2.200.000đ/ 1 học viên

Trường hợp 2:   4.400.000đ/ 1 học viên

Trường hợp 3:   5.500.000đ/ 1 học viên

Học viên nộp học phí tại khoa Đào tạo Sau Đại học (phòng 206)

III. Ngày khai giảng: 24/04/2015

IV. Địa điểm học:

- Trường Đại học Mở TP.HCM, 97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Khoa Đào tạo Sau Đại học (Phòng 206)

97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: (08) 39300947 hoặc (08) 39300210 - 206

Website: http://www.ou.edu.vn

  

Vui lòng nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng), khi đến đăng ký học

LIÊN KẾT BANNER