Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
[TUYỂN DỤNG] NGÂN HÀNG SCB TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LÀM VIỆC NGAY TẠI HỘI SỞ TP.HCM !!!
1. Dành cho Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp:
- Tuyển nhân viên dịch vụ Khách hàng, Số lượng: 20
- Lương: từ 5,000,000 đến 5,500,000 đồng và chưa tính đến thưởng và trích thưởng doanh số khác.
- Giao tiếp bằng Tiếng Anh.
- Chi tiết xem fiel đính kèm hoặc đăng ký ứng tuyển online: http://vieclam.ou.edu.vn/viec-lam/chuyen-vien-dich-vu-khach-hang-lam-viec-tai-hoi-so-ngan-hang-scb.35a55189.html


2. Dành cho cựu sinh viên
- Tuyển 10 trưởng nhóm
- Lương: 10,000,000 - 10,500,000 đồng và chưa tính đến thưởng và trích thưởng doanh số khác.
- Chi tiết xem fiel đính kèm hoặc đăng ký ứng tuyển online: http://vieclam.ou.edu.vn/viec-lam/truong-nhom-dich-vu-khach-hang-lam-viec-tai-hoi-so-ngan-hang-scb.35a5518a.html