Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Tin tức
[THÔNG BÁO] Về website Hồ sơ xin việc trực tuyến và Cổng thông tin việc làm của trường !

Để cụ thể hóa mục tiêu của Nhà trường giúp sinh viên tốt nghiệp và có việc làm. Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm, Phòng Công tác Sinh viên xây dựng và đưa vào sử dụng 02 website tiện ích từ ngày 08/03/2016 gồm website hồ sơ xin việc trực tuyến và website cổng thông tin việc làm, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc đưa vào sử dụng 02 website tiện ích này như sau:

1. Website hồ sơ xin việc trực tuyến http://cvonline.ou.edu.vn

- Đây là một giải pháp giúp người học xác định mục tiêu, lập kế hoạch cho công việc sau tốt nghiệp từ khi học năm Nhất và tự thao tác để từng bước cập nhật các minh chứng về học tập, rèn luyện, trải nghiệm, chứng chỉ ngoại ngữ - tin học, các kỹ năng làm việc, mục tiêu nghề nghiệp, vị trí ứng tuyển và tạo một hồ sơ xin việc để nộp vào các cơ quan, doanh nghiệp. (hướng dẫn thao tác đăng tải tại: http://cvonline.ou.edu.vn/faqs)

- Cung cấp nguồn học liệu, tư liệu tham khảo về kỹ năng, các hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, kinh nghiệm tìm việc, cựu sinh viên,...

2. Cổng thông tin việc làm http://vieclam.ou.edu.vn

- Website này cung cấp các thông tin tuyển dụng toàn thời gian, bán thời gian, thực tập, kiến tập tại các cơ quan doanh nghiệp dành cho sinh viên.

- Đồng thời giới thiệu một số lưu ý, kỹ năng để giúp sinh viên ứng tuyển thành công tại các cơ quan, doanh nghiệp.


Trong quá trình vận hành 02 website tiện ích này, nếu có góp ý và phản hồi gì, vui lòng liên hệ ông Nguyễn Lê Minh Long, Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp -  Tư vấn việc làm (Điện thoại: 0903 113 143, email: long.nlm@ou.edu.vn).

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo cho sinh viên biết và truy cập.