Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Đào tạo; Tài liệu thực tập
KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2013 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Đề nghị Sinh viên đăng ký thực tập học kỳ 1/2016-2017 xem kỹ và thực hiện đúng các yêu cầu trong kề hoạch thực tập.

Tất cả sinh viên thực tập phải đăng ký đề tài thực tập để Khoa có cơ sở phân công giảng viên hướng dẫn.

Sinh viên thực tập có đăng ký Giấy Giới thiệu thực tập nhận tại Văn phòng Khoa (phòng 501-số 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1) sau 03 ngày kể từ ngày đăng ký.

Vào lúc 7g30 Sáng Thứ bảy ngày 27/08/2016 toàn bộ sinh viên thực tập gặp Ban chủ nhiệm Khoa để nghe phổ biến kế hoach thực tập tại hội trường 601 - cơ sở 97 Võ Văn Tần

Sinh viên xem Kế hoạch thực tập TẠI ĐÂY