Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
[THÔNG BÁO] HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN NĂM HỌC 2016 - 2017 !

Dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Link thông báo gốc: 

http://www.ou.edu.vn/ctcthssv/Documents/ngoai%20khoa%20dot%202/12_04_16/The%20le%20hoc%20bong%20Luong%20Van%20Can%20trong%20nuoc%202016.pdf


Tùy theo từng trường hợp, sau khi xét duyệt các hồ sơ gửi về, Hội đồng tuyển chọn sẽ trao các gói học bổng với các mức hỗ trợ khác nhau, bao gồm:

- Một phần hoặc toàn bộ học phí cho đến khi ứng viên học hết đại học. Mức học phí được tính tùy theo từng trường đại học mà ứng viên theo học.
- Một phần hoặc toàn bộ sinh hoạt phí (chi phí ăn ở, đi lại, hoặc/ và các khoản chi phí khác) cho đến khi ứng viên học hết đại học.
- Cả hai gói học bổng trên.

Những sinh viên đáp ứng các tiêu chí sau đây có thể nộp Học bổng Lương Văn Can:
- Là công dân Việt Nam (không mang hai quốc tịch) đang theo học tại các trường Đại học/ Cao đẳng Việt Nam năm học 2015 – 2016 (bất kỳ chuyên ngành nào).
- Điểm trung bình tích lũy đạt từ 7.5 trở lên, điểm trung bình tiếng Anh học kỳ gần nhất đạt từ 7.0 trở lên.
- Hoàn cảnh khó khăn (điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, khuyết tật, ở vùng sâu vùng xa,…).

* Ghi chú: Với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu vùng xa, khuyết tật hoặc/ và thuộc dân tộc thiểu số, nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về học lực như thông báo ở trên, vẫn có thể nộp hồ sơ để Hội đồng xét tuyển xem xét.

Sinh viên tải thông báo gốc về theo link ở đầu bài để xem chi tiết các quy định về học bổng nhé.

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo đến toàn thể sinh viên !