Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Tài liệu thực tập
THÔNG BÁO NỘP CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN HỆ VĂN BẰNG 2 - HỌC KỲ 3/15-16

Theo đúng kế hoạch thực tập học kỳ 3/15-16 dành cho sinh viên hệ VB2 lớp F41A  mỗi sinh viên sẽ nộp 01 quyển chuyên đề thực tập về Văn phòng Khoa- P.501 cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q1.

Thời gian: trong ngày 12/09/2016.

Sinh viên Bảo vệ khóa luận chú ý xem và thực hiện đúng các yêu cầu trong Kế hoạch dưới đây:

SINH VIÊN XEM KẾ HOẠCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TẠI ĐÂY

SINH VIÊN ĐĂNG KÝ BẢO VỆ KHÓA LUẬN VÀO BẢNG DƯỚI ĐÂY: