Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
DANH SÁCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN THÁNG 10/2016 - LỚP F41A
  • Sinh viên có tên trong danh sách tiếp tục liên hệ với giảng viên hướng dẫn (xem file đính kèm) để làm Khóa luận.
  • Ngày nộp Khóa luận: 21/10/2016, mỗi sinh viên nộp 03 cuốn tại văn phòng Khoa (P501 - số 35-37 Hồ Hảo Hớn, P Cô Giang, Q1)
  • Ngày và địa điểm bảo vệ: sẽ có thông báo trên Web Khoa sau.

Sinh viên xem danh sách TẠI ĐÂY.