Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tài liệu thực tập; Thông báo
KẾ HOẠCH THỰC TẬP HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2015-2016 LỚP F41A

Đợt thực tập học kỳ 3 năm học 2015-2016 dành cho sinh viên hệ văn bằng 2 lớp F41A và sinh viên các khóa cũ chưa hoàn thành học phần thực tập.

Sinh viên đăng ký thực tập lưu ý thực hiện đúng kế hoạch dưới đây.

  • Sinh viên xem kế hoạch TẠI ĐÂY. 
  • Tất cả sinh viên tham gia thực tập đều phải đăng ký đề tài thực tập vào bảng dưới đây:
  • Nếu công ty thực tập có yêu cầu , sinh viên điền thông tin vào bảng đăng ký cấp giấy giới thiệu thực tập dưới đây và nhận giấy GTTT sau 3 ngày tại Văn phòng Khoa-  phòng 210 - 97 Võ VănTần.