Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Tài liệu thực tập
KẾ HOẠCH THỰC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

Đợt thực tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 dành cho sinh viên ngành TCNH hệ đại học chính quy khóa 2012 và sinh viên các khóa cũ chưa thực tập. Đề nghị sinh viên tham gia thực tập xem và thực hiện đúng kế hoach.

 

Sinh viên xem Kế hoạch thực tập TẠI ĐÂY

Sinh viên đăng ký đề tài thực tập và giấy giới thiệu thực tập vui lòng điền thông tin vào các bảng dưới đây.