Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO KHOA

PGS.TS.Trần Tuấn Anh - Phó Trưởng khoa, Phụ Trách khoa

KHỐI HÀNH CHÁNH – VĂN PHÒNG KHOA

 1. KS.Hoàng Thị Dung – Trợ lý đào tạo
 2. KS.Nguyễn Khắc Quân – Trợ lý sinh viên
 3. CN.Tô Phan Tấn Sỹ - Chuyên viên
 4. KS.Phạm Hữu Phước – Chuyên viên (nghỉ hưu)

TRUNG TÂM NCTV&CGCNXD

 1. ThS.Trần Trung Dũng – GVCH, Giám đốc TT

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU VÀ MÔN GIẢNG DẠY

 1. PGS.TS Trần Tuấn Anh,
 2. PGS.TS Dương Hồng Thẩm
 3. ThS.Lê Thanh Cường - NCS
 4. TS.Trần Thanh Danh, Trưởng Bộ môn Địa kỹ thuật
 5. ThS.Trần Trung Dũng - NCS
 6. ThS.Đỗ Hoàng Hải
 7. ThS.Nguyễn Văn Khanh 
 8. ThS.Bùi Anh Kiệt - NCS
 9. ThS.Lâm Ngọc Trà My - NCS
 10. ThS.Nguyễn Trọng Nghĩa
 11. ThS.Nguyễn Hoài Nghĩa - NCS
 12. ThS.Nguyễn Thanh Phong - NCS
 13. ThS.Đồng Tâm Võ Thanh Sơn
 14. ThS.Trần Thúc Tài - NCS
 15. ThS.Trần Thị Nguyên Cát
 16. ThS.Trần Hải Yến - GV tập sự (NCS)
 17. ThS.Phan Vũ Phương - GV tập sự (NCS)
 18. ThS. Võ Quang Tường - GV tập sự (NCS)
 19. ThS. Nguyễn Bảo Thành - GV tập sự (NCS)
 20. TS.GVC Nguyễn Trọng Phước, Trưởng Bộ môn Địa kỹ thuật
 21. TS.Võ Nguyễn Phú Huân - GV tập sự

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BÁN CƠ HỮU VÀ MÔN GIẢNG DẠY

 1. ThS.Nguyễn Đình Đạo
 2. TS.Ngô Trần Công Luận
 3. ThS.Đoàn Quang Phương
 4. ThS.Nguyễn Ngọc Uyên
 5. ThS.Lê Hoài Việt