Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chương trình đào tạo

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG (mới)

1) Giới thiệu chương trình

Mục tiêu đào tạo:

                           +        Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về các vấn đề kỹ thuật xây dựng liên quan đến nền móng, kết cấu công trình, đo đạc, khảo sát, thí nghiệm, ...

                           +      Bên cạnh những kiến thức về kỹ thuật, sinh viên được trang bị các kiến thức liên quan đến việc quản lý kinh tế, tài chính, nhân sự, tổ chức, pháp lý; những kiến thức, kỹ năng lập và thẩm định dự án, tổ chức thực hiện, kiểm soát và kiểm tra quá trình thực hiện dự án; nhận diện và giải quyết các vấn đề nảy trong suốt quá trình thực hiện dự án.

                           +        Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị những kỹ năng mềm phục vụ cho quá trình làm việc: Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, lãnh đạo, giao tiếp, thương lượng – đàm phán, sử dụng thành thạo tiếng Anh, các phần mềm vi tính văn phòng, các chương trình tính toán mô phỏng chuyên ngành quản lý phục vụ cho công việc.

                           +        Ngoài việc chú trọng giáo dục kỹ năng, kiến thức, sinh viên còn được giáo dục lòng yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tự học để thích ứng với sự phát triển của ngành nghề và xã hội; tư duy thực hành tốt, biết vận dụng lý thuyết vào thực tiễn sản xuất, bảo đảm cân bằng giữa kinh tế và kỹ thuật.

Cơ hội nghề nghiệp:

Ngành xây dựng luôn có nhu cầu rất cao về nhân lực có kiến thức và kỹ năng trong cả hai lĩnh vực kỹ thuật và quản lý xây dựng. Do đó, sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý xây dựng, sinh viên có rất nhiều cơ hội làm việc tại hầu hết các lĩnh vực của ngành xây dựng như tại:

                           +        Các đơn vị là chủ đầu tư dự án: cầu đường, chung cư cao tầng, khu đô thị, nhà máy, xí nghiệp …

                           +        Các Ban quản lý dự án xây dựng công trình.

                           +        Các công ty tư vấn xây dựng (lập dự án, thiết kế, thẩm định dự án, quản lý dự án xây dựng, …).

                           +        Các công ty thi công xây dựng.

                           +        Các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất xây dựng.

                           +        Các đơn vị quản lý nhà nước về xây dựng.


2) Câu hỏi thường gặp:

Câu hỏi 1: Cử nhân Quản lý xây dựng có giống với Kỹ sư xây dựng không?

Trả lời: Cử nhân Quản lý xây dựng hoàn toàn khác với Kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng đảm nhận các công việc liên quan đến kỹ thuật xây dựng trong quá trình thiết kế và thi công một công trình XD. Trong khi đó, cử nhân quản lý xây dựng đảm trách các công việc liên quan đến quản lý trong các công ty xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các tổ chức XD

Câu hỏi 2: Cử nhân Quản lý xây dựng được học những kiến thức gì?

Trả lời: Cử nhân quản lý xây dựng được học 70% về kiến thức và các kỹ năng quản lý, 30% về kiến thức liên quan đến kỹ thuật xây dựng. Như vậy, một cử nhân Quản lý XD vừa có kiến thức trong quản lý vừa có kiến thức kỹ thuật trong xây dựng. Các công ty xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các tổ chức XD rất cần những người như thế.

Kết cấu khối lượng kiến thức đào tạo của toàn khóa học gồm:

 • Khối kiến thức giáo dục đại cương: Pháp luật đại cương, Quản trị học, Kinh tế học, ...
 • Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
  • Kiến thức cơ sở: Vẽ kỹ thuật, Địa chất công trình, Nguyên lý cấu tạo kiến trúc, Trắc địa đại cương, Vật liệu xây dựng, Cấp thoát nước, Địa kỹ thuật công trình, Kết cấu công trình, ...
  • Kiến thức ngành: Lập và thẩm định dự án đầu tư XD, Quản trị nguồn nhân lực trong XD, Quản lý dự án đầu tư XD, Kỹ thuật thi công, Quản lý tài chính trong XD, Phân tích định lượng trong QLXD, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh XD, Kỹ năng đàm phán, Nguyên lý kế toán, Kinh tế lượng, Dự báo trong kinh doanh, Marketing XD, ...

Câu hỏi 3: Cử nhân Quản lý xây dựng có thể làm việc ở những vị trí nào trong các công ty xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các tổ chức XD?

Trả lời: Cử nhân Quản lý xây dựng có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Công ty tư vấn XD: nhân viên phòng Kinh doanh, nhân viên phòng Quản lý dự án, nhân viên phòng Đấu thầu, nhân viên phòng Hành chính - Nhân sự, nhân viên lập dự án và thẩm định dự án, ...
 • Công ty thi công (nhà thầu): Nhân viên phòng Kinh doanh, nhân viên phòng Đấu thầu, nhân viên Phòng QS, nhân viên phòng Hành chính, nhân viên phòng Nhân sự, nhân viên phòng Vật tư, nhân viên phòng Đảm bảo chất lượng (QA), nhân viên phòng Kiểm soát chất lượng (QC), nhân viên theo dõi khối lượng công trường...
 • Ban Quản lý dự án các Quận/Huyện: nhân viên tất cả các bộ phận trong Ban
 • Nhân viên phụ trách công tác thanh quyết toán trong Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Quận, Kho bạc Quận, Sở Tài Chính, Sở Kế Hoạch - Đầu Tư, ...
 • Nhân viên tại các Phòng Đầu Tư, Phòng Dự án của các chủ đầu tư bất động sản
 • Các doanh nghiệp sản xuất VLXD: Nhân viên Phòng kinh doanh, Phòng marketing, ...  

Câu hỏi 4: Tổng thời gian đào tạo là bao nhiêu năm?

Trả lời: Tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo: 4,0 năm

I.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

II.Danh mục thay thế các môn học đại cương

III. Danh mục thay thế các môn học chuyên ngành