Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giới Thiệu Khoa Xây Dựng & Điện

Link Youtube Giới thiệu về Khoawatch

I GIỚI THIỆU.         

Khoa Xây dựng và Điện trực thuộc trường Đại học Mở TP.HCM. Khoa có nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu ứng dụng để phục vụ công tác giảng dạy đồng thời ứng dụng vào thực tiễn.

Khoa Xây Dựng & Điện hiện đang đào tạo hai ngành: Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây Dựng và Cử nhân Quản lý Xây dựng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội Khoa đã xây dựng nhiều chương trình học mang tính ứng dụng cao cho sinh viên hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học và hệ đào tạo từ xa.

Ngày 27/07/2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khoa Xây dựng và Điện - phòng 312 (lầu 3)

Điện thoại: (08) 39.300.948 – Fax: (84-8) 39.300.085

97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM

II MỤC TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.

1. MỤC TIÊU

Đào tạo sinh viên thành những kỹ sư có kỹ năng thực hành cao, được trang bị các kiến thức nền tảng và mới, đáp ứng nhu cầu xã hội và đón đầu xu thế hội nhập.

2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ GIẢNG DẠY

Thường xuyên cải tiến chương trình học nhằm mục tiêu đào tạo được sinh viên có khả năng nắm bắt được công việc thực tế.

-        Bậc đào tạo: Đại học

Đội ngũ giảng viên thường xuyên chuẩn hóa bài giảng và cập nhật tài liệu mới nhằm giúp sinh viên hòa nhập nhanh khi ra trường.

Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị thí nghiệm:

                        - Phòng thực hành CAD, Autocad

                        - Phòng thí nghiệm vật lý đại cương

- Phòng thực hành địa chất công trình

                        - Phòng thí nghiệm cơ học đất

                        - Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

                        - Phòng thí nghiệm cơ chất lỏng/thực tập Trắc địa

                        - Phòng thí nghiệm sức bền vật liệu

3. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

- Giảng viên: 83

+ Trong đó:       Giảng viên cơ hữu: 20;

Giảng viên bán cơ hữu: 03;

Giảng viên thỉnh giảng:  60

4. HƯỚNG NGHIỆP KHI RA TRƯỜNG

Hàng năm nhà trường và Khoa tổ chức ngày hội việc làm nhằm giúp cho sinh viên tiếp xúc và gặp gỡ giao lưu với các doanh nghiệp.

Ngoài ra Khoa thường xuyên mời các đơn vị liên kết về tổ chức báo cáo chuyên đề và tham quan thực tế tại các công trình nhằm giúp sinh viên hiểu rõ thêm về ngành học và định hướng cho sinh viên khi ra trường, như: Công ty CP Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật xây dựng (E.C.I SÀI GON); Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình; Công ty TNHH Nhà Thép PEB, Công ty Vĩnh Tường, Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam; Công ty Truyền tải điện 4, Công ty Cổ phần Nam Long, Công ty CP bất động sản Điện lực Sài Gòn,  …