Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các số đã phát hành
Số1: T6/2009

KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TÀI CHÍNH 2007-2008
 _________________________________________________________

Xử lý vấn đề khủng hoảng khi khủng hoảng chưa kết thúc là một việc làm đầy rủi ro: rủi ro gây thêm hoang mang cho cộng đồng, rủi ro nhìn nhận không đúng mức, rủi ro không phân tích toàn diện, rủi ro mang lại viễn cảnh không đúng cho tương lai,v.v. Thế nhưng, vì đặt nhu cầu tìm hiểu, nhu cầu tiếp cận vấn đề một cách có hệ thống lên làm mục tiêu đầu tiên, chúng tôi bị thôi thúc …gác lại nỗi lo các rủi ro ấy sang một bên. Còn nhớ, khi cuộc khủng hoảng 2007 – 2008 bắt đầu xảy ra tại Mỹ và lan rộng trên thế giới, sự việc đối với chúng ta vẫn còn mới mẻ. Đến thời điểm này, đã hơn một năm trôi qua, thông tin, từ thời sự đến những bài viết mang tính hàn lâm, đã rất dồi dào. ABC những vấn đề kinh tế thời đại trân trọng gửi đến bạn đọc số chuyên đề đầu tiên...(Xem tiếp)
Các bài viết chính
Bài 1: Cuộc khủng hoảng sâu rộng đến đâu?
ABC những vấn đề kinh tế thời đại
Bài 2: Phát triển tư bản tài chính và con đường đi đến khủng hoảng
Cao Xuân Dung
Bài 3: Hiệu quả các mô hình dự báo - Vì sao cuộc khủng hoảng không tránh được
Nguyễn Tấn Thắng 
Bài 4: KEYNES và các giải pháp chống khủng hoảng của Mỹ 
Lương Thái Bảo 
Bài 5: Những thay đổi từ khủng hoảng
Võ Tất Thắng
Các khung
 • Các mốc thời gian quan trọng
  TôThị Kim Hồng
 • Thông tin bằng biểu đồ 1(trong Bài 1)
 • Chứng khoán hóa- "Securitisation" (trong Bài 2)
 • Các công cụ tài chính
  Phạm Quang AnhThư 
 • Thời điểm Minsky và lý thuyết bất ổn về tài chính 
  Đặng Bắc Hải
 • Bạn có biết: Cuộc khủng hoảng đầu tiên trên thế giới: Hoa Tulip Hà Lan 1637
  Huỳnh Đặng Bích Vy
 • Khủng Hoảng 1929, Đại suy thoái và New Deal 
  Trương Hồng Tuấn 

Ban biên tập
Ban biên tập
Tổng biên tập
PGS TS. Nguyễn Thuấn
Phó Tổng biên tập
TS. Nguyễn Văn Phúc
Ủy viên thường trực
TS. Trịnh Thùy Anh
Điều phối
TS. Cao Xuân Dung
Hỗ trợ điều phối
ThS. Tô Thị Kim Hồng
ThS. Lương Duy Quang
ThS. Huỳnh Đặng Bích Vy
Ngôn ngữ
ThS. Lê Thị Kim Dung
TS. Vũ Việt Hằng
Untitled 1