Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các hoạt động tình nguyện; Thông báo - Văn bản; Tin tức; Sự kiện nóng
Thông báo chương trình chạy bộ từ thiện "Chạy vì trái tim năm 2014"

Phòng Công tác sinh viên thông báo chương trình chạy bộ từ thiện "Chạy vì trái tim năm 2014"

Căn cứ Thư mời tham gia chương trình Chạy bộ từ thiện Chạy Vì Trái Tim năm 2014 của công ty CELADON CITY;

Nhằm khuyến khích sinh viên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá trong và ngoài trường, Phòng Công tác sinh viên thông báo chương trình chạy bộ từ thiện “Chạy vì Trái tim năm 2014” một số nội dung như sau:

  1. Mỗi sinh viên tham gia chương trình “Chạy vì Trái tim năm 2014” khi có thư cám ơn của Ban tổ chức gửi về văn phòng Khoa sẽ được cộng 2 điểm vào điều 4: “Đánh giá về phẩm chất công dân và Quan hệ với cộng đồng”.
  2. Thời gian và địa điểm đăng ký:

- Thời gian đăng ký tham dự chương trình: ngày 23/10/2014

- Mọi thông tin đăng ký tham dự và đóng góp từ thiện xin liên hệ: Ban tổ chức chương trình “Chạy vì Trái tim” Celadon City – Số 88 Đường N1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM - Điện thoại: (+84) 862529999 - Người liên hệ: Hạnh Dung (Nội bộ: 118, Di động: 0987670549) hoặc Thu An (Nội bộ: 106, Di động: 0946718909) - Email: chayvitraitim@celadoncity.com.vn

  1. Thời gian và địa điểm tham dự:

- Thời gian: 7:00 – 10:30 sáng Chủ nhật, ngày 02/11/2014

- Địa điểm: Celadon City - Số 88 Đường N1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

Đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm thực hiện.

TIN VẮN